بایگانی‌های شهروند - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
مبارزه حریم‌بانان  شهرداری تهران با کوه‌خواری در روستای کیگا 13 آذر 1400

مبارزه حریم‌بانان شهرداری تهران با کوه‌خواری در روستای کیگا

نیروهای حریم‌بان مستقر در منطقه ۵ شهرداری تهران کوه‌خواری رخ داده در روستای کیگا را رفع خلاف کردند.