بایگانی‌های شوراي شهر تهران - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
ورود شورای شهر به ترافیک این روزهای تهران/مهلت ۷ روزه به شهرداری برای بررسی 28 مهر 1400

ورود شورای شهر به ترافیک این روزهای تهران/مهلت ۷ روزه به شهرداری برای بررسی

عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران از مهلت هفت روزه شورای شهر تهران به معاونت حمل و نقل برای بررسی ترافیک پایتخت خبر داد.

جلسه اعضای شورا و نمایندگان تهران امروز در مجلس برگزار می شود 20 مهر 1400

جلسه اعضای شورا و نمایندگان تهران امروز در مجلس برگزار می شود

رئیس شورای شهر تهران از برگزاری جلسه مشترک میان اعضای شورا و نمایندگان تهران در مجلس در بعدازظهر امروز خبر داد.

لزوم راه اندازی سریع سامانه “کشف فساد “در شهرداری تهران/اعلام شماره ارسال گزارش های فساد 06 مهر 1400
رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران تاکید کرد

لزوم راه اندازی سریع سامانه “کشف فساد “در شهرداری تهران/اعلام شماره ارسال گزارش های فساد

رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران بر لزوم راه اندازی سریع سامانه کشف فساد در شهرداری تهران تاکید کرد.