بایگانی‌های شوراي نگهبان - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
مصوبه ساماندهی صنعت خودرو به مجلس بازگشت 31 شهریور 1400
سخنگوی شورای نگهبان:

مصوبه ساماندهی صنعت خودرو به مجلس بازگشت

سخنگوی شورای نگهبان گفت: مصوبه ساماندهی صنعت خودرو به مجلس شورای اسلامی بازگشت داده شده است.