بایگانی‌های شورای عالی آموزش و پرورش - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
مسائل معیشتی معلمان بایدحل شود/شورای عالی آموزش ازحاشیه خارج گردد 29 شهریور 1400
رئیسی در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش؛

مسائل معیشتی معلمان بایدحل شود/شورای عالی آموزش ازحاشیه خارج گردد

رئیس جمهور با بیان اینکه مسائل مالی و معیشتی معلمان یک بار برای همیشه باید حل شود بر تحول محوری در مدارس و تمامی سطوح آموزش و پرورش تاکید کرد.