بایگانی‌های شوش - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
رفع خطر نخاله ریزی رانندگان کامیون متخلف توسط عوامل شهرداری منطقه۱۶ 15 بهمن 1399

رفع خطر نخاله ریزی رانندگان کامیون متخلف توسط عوامل شهرداری منطقه۱۶

مردم از زحمات پرسنل شهرداری منطقه۱۶قدردانی کردند