بایگانی‌های صنعت چاپ درایران وجهان - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
مروری کوتاه بر صنعت چاپ در جهان معاصر وایران 15 خرداد 1401

مروری کوتاه بر صنعت چاپ در جهان معاصر وایران

حدود ۱۴۹۰ میلادی روش‌های مختلف اسیدکاری روی صفحات فلزی شکل گرفت. سال ۱۵۵۰ اولین لنز توسط کاردون ایتالیایی ساخته شد. آلومیس زنه فلدر در سال ۱۷۹۶ روش لیتوگرافی را ابداع نمود. وی به مخترع چاپ سنگی شهرت دارد. حدود سال ۱۷۹۹ تا ۱۸۰۰ اوبی رو در پاریس نخستین دستگاه کاغذسازی را اختراع نمود که در سال ۱۸۲۰ دستگاه‌های کامل‌ تری ساخته شد