بایگانی‌های ضابطین قضایی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
نشست آموزشی ویژه ضابطین قضایی در ناحیه امیرالمومنین بسیج 05 بهمن 1399

نشست آموزشی ویژه ضابطین قضایی در ناحیه امیرالمومنین بسیج

در ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین نشست آموزشی برگزارگردید

مسئولین سازمان بازرسی ناجا تغییر رویه دهند 24 آبان 1399

مسئولین سازمان بازرسی ناجا تغییر رویه دهند

ما آنچه که مسلم است تعصبات کورکورانه نهاد بازرسی ناجا در حمایت از بعضی ازمامورین خود سبب گردیده مامورین مجرم ومتخلف احتمالی ناجا فضا را برای اقدامات مجرمانه مناسب ببینند