بایگانی‌های طرح ترافیک تهران - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
ورود شورای شهر به ترافیک این روزهای تهران/مهلت ۷ روزه به شهرداری برای بررسی 28 مهر 1400

ورود شورای شهر به ترافیک این روزهای تهران/مهلت ۷ روزه به شهرداری برای بررسی

عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران از مهلت هفت روزه شورای شهر تهران به معاونت حمل و نقل برای بررسی ترافیک پایتخت خبر داد.