بایگانی‌های طرح شهی سلیمانی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
تداوم اجرای  طرح شهید سلیمانی توسط ناحیه مقاومت بسیج ناحیه امیرالمومنین 25 بهمن 1399

تداوم اجرای طرح شهید سلیمانی توسط ناحیه مقاومت بسیج ناحیه امیرالمومنین

راستای تداوم طرح شهید سلیمانی ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین به تهیه و توزیع بسته های سلامت در میان خانواده های محروم پرداخت.