بایگانی‌های طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
یکشنبه آینده؛ اولین جلسه کمیسیون مشترک ساماندهی فضای مجازی 14 مهر 1400
آقاتهرانی خبر داد

یکشنبه آینده؛ اولین جلسه کمیسیون مشترک ساماندهی فضای مجازی

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس درباره وضعیت فعلی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت که بررسی این طرح هفته آینده در کمیسیون ویژه آغاز خواهد شد.