بایگانی‌های عضویت ایران در سازمان شانگهای - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
اولین موفقیت سیاست خارجی رئیسی و امیرعبداللهیان از دیدگاه سفیر روسیه در ایران 27 شهریور 1400

اولین موفقیت سیاست خارجی رئیسی و امیرعبداللهیان از دیدگاه سفیر روسیه در ایران

سفیر روسیه در تهران با اشاره به آغاز فرایند عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای گفت: این اولین موفقیت سیاست خارجی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران است.