بایگانی‌های عیسی چمبر - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
صادق خرازی» گزینه اصلی حزب ندای ایرانیان برای انتخابات ریاست جمهوری 20 آبان 1399

صادق خرازی» گزینه اصلی حزب ندای ایرانیان برای انتخابات ریاست جمهوری

عیسی چمبر در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت :گزینه ندا برای ریاست جمهوری صادق خرازی می باشد