بایگانی‌های غلارضا مدیر کل سیاسی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
پاسخ  کمیسیون ماده 10 احزاب به نماینده هیات موسس حزب اسلامی پناه مردم پیرامون تاسیس این تشکل/بروید با قانون احزاب خودتان را تطبیق دهید 11 خرداد 1402
نماینده حزب اسلامی پناه مردم در گفتگو با پناه مردم نیوز مطرح کرد

پاسخ کمیسیون ماده 10 احزاب به نماینده هیات موسس حزب اسلامی پناه مردم پیرامون تاسیس این تشکل/بروید با قانون احزاب خودتان را تطبیق دهید

کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور برای ثبت وفعالیت رسمی حزب اسلامی پناه مردم اعلام کرد که این تشکل باید با قانون احزاب خود را تطبیق دهد