بایگانی‌های فاجعه انسانی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
زخم زلزله بم با بیش از ۴۰۰۰۰جان باخته هنوز زنده است 05 دی 1399
زمين را می‎کشند از زير پامان مثل بم يک‎روز نمی‎بينيم در آيينه خود را صبحدم يک‎روز

زخم زلزله بم با بیش از ۴۰۰۰۰جان باخته هنوز زنده است

پنجم دی ماه سالروز وقوع زلزله ای غمبار ووحشتناک است که هرگز از ذهن وفکر ملت ایران پاک نخواهد شد وباید برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی اقدامات پیشگیرانه انجام داد