بایگانی‌های فرهنگی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
چرا فقط «مختارنامه» را داریم؟! 19 شهریور 1398
نقد برنامه‌های مذهبی در گفت‌وگو با یک برنامه‌ساز

چرا فقط «مختارنامه» را داریم؟!

«گاهی موضوعاتی که قرار بوده در تلویزیون مطرح شود و تاثیرگذار هم باشد، با نابلد بودنِ منِ برنامه‌ساز، ناموفق بوده است؛ در حالی که با بلد بودن برنامه‌ساز این موضوع می‌توانسته به خوبی به مخاطب منتقل شود.»