بایگانی‌های فرودگاه - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
اجرای پروژه تاکسی هوایی قابل انجام است؟! 24 آبان 1399

اجرای پروژه تاکسی هوایی قابل انجام است؟!

بسیاری از فرودگاه‌ها در شهر‌های مختلف هستند که استعداد راه‌اندازی تاکسی هوایی را دارند.