بایگانی‌های فصلنامه الکترونیکی پناه مردم - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
نسخه شماره ۱۳ نشریه پناه مردم منتشر شد 14 اردیبهشت 1401

نسخه شماره ۱۳ نشریه پناه مردم منتشر شد

نسخه شماره 13 فصلنامه الکترونیکی پناه مردم منتشر شد

نسخه شماره ۹ فصلنامه الکترونیکی پناه مردم منتشر شد 17 فروردین 1400

نسخه شماره ۹ فصلنامه الکترونیکی پناه مردم منتشر شد

نسخه شماره ۹ فصلنامه الکترونیکی پناه مردم منتشر شد

شماره هشتم فصلنامه الکترونیکی پناه مردم منتشر شد 13 دی 1399

شماره هشتم فصلنامه الکترونیکی پناه مردم منتشر شد

نسخه هشتم نشریه پناه مردم منتشر شد.در این شماره رویدادهای سیاسی مهم جاری مورد ارزیابی قرار گرفته است

شماره ششم فصلنامه الکترونیکی پناه مردم منتشر شد 15 مرداد 1399

شماره ششم فصلنامه الکترونیکی پناه مردم منتشر شد

اطلاعیه:نشریه پناه مردم از عموم مخاطبین خود بابت تاخیر در بارگذاری به هنگام نشریه عذرخواهی می کندزیراکه می بایست در آخر خردادماه روی سایت قرار می گرفت که به دلیل مشکلات فنی سایت وخرابی سیستم متاسفانه با تاخیر مواجه گردیدیم.با تشکر مهدی کیان (مدیر مسئول)