بایگانی‌های فلج اطفال - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
حکایتی عجیب از کودکانی که با غروب آفتاب فلج می شوند 20 آبان 1399

حکایتی عجیب از کودکانی که با غروب آفتاب فلج می شوند

دوکودک پاکستانی بطوری عجیب در هنگام غروب آفتاب فلج می شوند وپس از طلوع آفتاب مجددا به زندگی عادی برمی گردند