بایگانی‌های فناوری در هواپیماها - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
تجهیز جنگنده های آمریکا به سلاح های لیرزی قوی تر 01 آذر 1399

تجهیز جنگنده های آمریکا به سلاح های لیرزی قوی تر

نیروی هوایی آمریکا به منظور بهره گیری از سلاح های لیزری انرژی بالا، جهت استفاده در هواپیماهای جنگی با یک شرکت فناوری تسلیحاتی به نام لاکهید مارتین قرارداد بسته است.این قرارداد می تواند جنگ های هوایی را دچار تحول چشم گیر نماید.