بایگانی‌های قانون مجازات اسلامی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
نکات مجازات تبعی در قانون مجازات اسلامی 01 تیر 1402
درگفتگو با پناه مردم نیوز بررسی شد

نکات مجازات تبعی در قانون مجازات اسلامی

مجازات تبعی در قانون مجازات اسلامی که دارای مولفه هایی می باشدکه توسط حسین کشمیری وکیل دادگستری بررسی می شود