بایگانی‌های قبور مطهر شهدا - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
برگزاری مراسم زیارت قبور شهدای گمنام دانشگاه آزاد سوهانک توسط ناحیه مقاومت بسیج ناحیه امیرالمومنین 25 بهمن 1399

برگزاری مراسم زیارت قبور شهدای گمنام دانشگاه آزاد سوهانک توسط ناحیه مقاومت بسیج ناحیه امیرالمومنین

مراسم زیارت قبور شهدای گمنام دانشگاه آزاد سوهانک توسط ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین برگزار شد