بایگانی‌های قتل خبرنگار در افغانستان - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
سه کارمند زن تلویزیونی در افغانستان با شلیک گلوله کشته شدند 13 اسفند 1399
قتل کارمندان تلویزیون افغانستان به دست عوامل ناشناس

سه کارمند زن تلویزیونی در افغانستان با شلیک گلوله کشته شدند

سه زن شاغل در تلویزیون «انی‌کاس» افغانستان توسط افرادی ناشناس طی دو حمله جداگانه و با شلیک گلوله کشته شدند.