بایگانی‌های كارتخوان - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
الزامی برای حداقل تراکنش برای کارت‌خوان‌ها وجود ندارد 13 بهمن 1400
مدیرعامل شرکت شاپرک تاکید کرد:

الزامی برای حداقل تراکنش برای کارت‌خوان‌ها وجود ندارد

مدیرعامل شرکت شاپرک با تاکید بر اینکه مقررات یا آیین‌نامه‌ای برای کارت‌خوان‌های کم تراکنش تعیین نشده تاکید کرد که فشار بر پذیرندگان برای ایجاد تراکنش اضافی غیر قانونی است.