بایگانی‌های كميسيون تلفيق - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
بودجه ۱۴۰۱ با اصلاحات ساختاری تقدیم مجلس می‌شود 27 مهر 1400
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

بودجه ۱۴۰۱ با اصلاحات ساختاری تقدیم مجلس می‌شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نشست مشترک این کمیسیون با رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت که در این جلسه درباره دو موضوع نحوه تغییر ماهیت احکام اقتصادی بودجه و تغییر در رسیدگی بودجه در صحن علنی بحث و بررسی صورت گرفت و توافق شد که دولت بودجه ۱۴۰۱ را با اصلاح ساختار تقدیم مجلس کند.