بایگانی‌های مالیات بر ارزش افزوده - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
قابل توجه واردکنندگان و تولیدکنندگان انواع خودرو 10 بهمن 1400
مالیات هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد پرداخت کنید

قابل توجه واردکنندگان و تولیدکنندگان انواع خودرو

از آنجا که قانون دائمی مالیات برارزش افزوده از ۱۳ دی ماه امسال اجرا شده است، در این زمینه براساس اعلام سازمان مالیاتی اشخاص حقوقی واردکننده و تولیدکننده انواع وسایل نقلیه باید اظهارنامه مربوط به مالیات و عوارض شماره‌گذاری و مشخصات دقیق وسائط نقلیه فروخته‌شده هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد در درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی، تکمیل و مالیات و عوارض متعلق به آن را پرداخت کنند.