بایگانی‌های مبارزه با فساد وپولشوی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰/ منشاء بسیاری از فسادهای پیچیده همین معاملات غیر رسمی و به وسیله قولنامه‌ ها بوده است 20 تیر 1402
خضریان در گفتگو با پناه مردم نیوز پیرامون فسادهای پیچیده گفت

سخنگوی کمیسیون اصل 90/ منشاء بسیاری از فسادهای پیچیده همین معاملات غیر رسمی و به وسیله قولنامه‌ ها بوده است

مبارزه با مفاسد بی شمار اسناد غیر رسمی از جمله کلاهبرداری‌ها و تخلفات ملکی و مالی سال‌هاست که حوزه بحث و نظر کارشناسان و تصمیم گیران در کشور بوده است،