بایگانی‌های مبارزه با فساد - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
لزوم راه اندازی سریع سامانه “کشف فساد “در شهرداری تهران/اعلام شماره ارسال گزارش های فساد 06 مهر 1400
رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران تاکید کرد

لزوم راه اندازی سریع سامانه “کشف فساد “در شهرداری تهران/اعلام شماره ارسال گزارش های فساد

رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران بر لزوم راه اندازی سریع سامانه کشف فساد در شهرداری تهران تاکید کرد.

ریس قوه قضائیه:در دوره تحول قضایی می‌بایست قضات به اتقان احکام و کاهش آمار نقض احکام صادره توجه داشته باشند. 20 آبان 1399

ریس قوه قضائیه:در دوره تحول قضایی می‌بایست قضات به اتقان احکام و کاهش آمار نقض احکام صادره توجه داشته باشند.

گر در جریان بررسی احکام صادره مشخص شود حکمی از روی بی توجهی صادر و حقی از کسی تضییع شده، علاوه بر نقض حکم به تخلف احتمالی نیز رسیدگی خواهد شد.