بایگانی‌های مجازات اعدام - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
هشدار دبیرانجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران به مسئولین قضایی وامنیتی کشورپیرامون احکام اعدام 04 خرداد 1402
انجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران هشدار داد

هشدار دبیرانجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران به مسئولین قضایی وامنیتی کشورپیرامون احکام اعدام

انجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران در خصوص لغو اعدام ها در دیوان عالی کشور هشدار باش صادر نمود

مجازات اعدام و تجربیات جهانی 21 بهمن 1401

مجازات اعدام و تجربیات جهانی

شواهد قانع کننده ای وجود ندارد تا نشان دهد مجازات اعدام، بازدارنده تر از مجازاتهای سنگینی مثل حبس طولانی مدت است. به عنوان نمونه، طبق پژوهشهای انجام شده، در ایالاتی از کشور آمریکا که مجازات اعدام را در دهه های اخیر ملغی نمودند تغییر چندانی در نرخ ارتکاب جرائمی که قبلاً مجازات آنها اعدام بود ایجاد نشده است.