بایگانی‌های مراقبت بهداشتی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
مقامات بهداشتی آمریکا:افرادی که واکسینه شده اندپس از تماس با مبتلایان کرونانیاز به قرنطینه ندارند 25 بهمن 1399

مقامات بهداشتی آمریکا:افرادی که واکسینه شده اندپس از تماس با مبتلایان کرونانیاز به قرنطینه ندارند

افرادی که دوره کامل واکسیناسیون خود را تکمیل کرده‌اند در صورت تماس با فرد مبتلا به ویروس کرونا نیاز نیست ۱۴ روز قرنطینه شوند.