بایگانی‌های مرد ایثار وشهادت - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
‍ برگزاری نخستین مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی در منطقه ۱۶تهران 15 دی 1399

‍ برگزاری نخستین مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی در منطقه ۱۶تهران

مراسم سالگرد شهادت شهید سلیمانی با حضور مهندس پورنصر شهردار محترم منطقه۱۶ وجمعی از مسئولین لشگری وکشوری برگزار گردید