بایگانی‌های مسکن، مسکن ملی، ساخت مسکن - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
دولت در ساخت مسکن تسهیل‌گر بخش خصوصی است 25 شهریور 1400
عضو کمیسیون عمران:

دولت در ساخت مسکن تسهیل‌گر بخش خصوصی است

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: براساس قانون جهش تولید و تامین مسکن دولت مسکن نمی‌سازد بلکه با تامین زمین و مصالح ساختمانی، از بخش خصوصی حمایت می‌کند و پیمانکاران این حوزه با قیمت مشارکتی مسکن می‌سازند.