بایگانی‌های معتادین متجاهر - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
تجمع معتادان متجاهر ودست فروشان در میدان شوش معزلی مهم تبدیل شده است.مسئولین رسیدگی کنند 20 آبان 1399

تجمع معتادان متجاهر ودست فروشان در میدان شوش معزلی مهم تبدیل شده است.مسئولین رسیدگی کنند

تجمع معتادین در میدان شوش تبدیل به معضلی مهم گشته است