بایگانی‌های ناحیه مقومت بسیج امیرالمومنین - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
اجرای رزمایش *عیدانه همدلی* توسط بسیجیان ناحیه امیرالمومنین(ع) 02 فروردین 1400

اجرای رزمایش *عیدانه همدلی* توسط بسیجیان ناحیه امیرالمومنین(ع)

طرح عیدانه همدلی در ناحیه امیرالمومنین(ع)برگزارشد

برگزاری مراسم هفتگی تلاوت وروخوانی قرآن کریم توسط پایگاه بسیج حضرت سیدالشهدا(ع)ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع) 11 اسفند 1399

برگزاری مراسم هفتگی تلاوت وروخوانی قرآن کریم توسط پایگاه بسیج حضرت سیدالشهدا(ع)ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع)

مراسم روخوانی وتلاوت قرآن کریم توسط پایگاه مقاومت بسیج ناحیه امیرالمومنین شهرک ولایت برگزارشد

تهیه جهیزیه زوج نیازمند به همت بسیجیان ناحیه امیرالمومنین 03 اسفند 1399

تهیه جهیزیه زوج نیازمند به همت بسیجیان ناحیه امیرالمومنین

بسیجیان ناحیه امیر برای زوج نیازمند جهیزیه تهیه کردند

توزیع غذای گرم میان محرومین به همت بسیجیان ناحیه امیرالمومنین 03 اسفند 1399

توزیع غذای گرم میان محرومین به همت بسیجیان ناحیه امیرالمومنین

ت.یع غذای گرم میان محرومین توسط ناحیه امیرالمومنین

برگزاری همایش میثاق با ولایت ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع)/به همت حوزه مقاومت بسیج ۱۷۲ 12 دی 1399

برگزاری همایش میثاق با ولایت ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع)/به همت حوزه مقاومت بسیج ۱۷۲

حوزه ۱۷۲فاطمه زهرا ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین همایش در خصوص فاطمیه برگزار کرد