بایگانی‌های ناوگروه هفتادو هفتم نیروی دریایی ارتش - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
هجوم دزدان دریایی به نفتکش ایرانی/ پهلوگیری ناوگروه ارتش در بندر سلاله 25 مهر 1400
امیر دریادار ایرانی مطرح کرد

هجوم دزدان دریایی به نفتکش ایرانی/ پهلوگیری ناوگروه ارتش در بندر سلاله

فرمانده نیروی دریایی ارتش از پهلوگیری ناوگروه رزمی - عملیاتی هفتاد و هفتم این نیرو در بندر سلاله کشور عمان خبر داد.