بایگانی‌های نخبگان منطقه16 - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
دیدار زاکانی با نخبگان منطقه۱۶وفرزند شهید پاشاپور 20 آبان 1400

دیدار زاکانی با نخبگان منطقه۱۶وفرزند شهید پاشاپور

علی کشوری کارشناس داوری در دیدار با زاکانی:جوادیه یک کشوراست