بایگانی‌های نزاع دسته جمعی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
نزاع  دسته جمعی درمحله باغ آذری منجر به زخمی شدن تعدادی از شهروندان شد. 27 فروردین 1400

نزاع دسته جمعی درمحله باغ آذری منجر به زخمی شدن تعدادی از شهروندان شد.

درگیری قبیله ای ودسته جمعی در محله باغ آذری جنوب شهر حادثه آفرید