بایگانی‌های نشست تخصصی افق روشن - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
روز دانشجو گرامی باد 16 آذر 1402
دبیرکل اتحادیه انجمهای اسلامی دانش آموزان در نشست افق مطرح کرد:

دبیر کل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان در مراسم اختتامیه نشست تخصصی افق روشن /یک انجمنی که هیئتی نباشد قابل تعریف نیست

دبیر کل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان در ادامه نطق خود در نشست تخصصی افق گفت:کافه باید محل دوستی و صمیمیت و گفتگو با نظر مخالف باشد. بسیاری از دانش آموزان از قشر خاکستری هستند و نمی دانند طرف حق کدام است.