بایگانی‌های نشست مسکو درباره افغانستان - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
اهداف روسیه از برگزاری نشست مسکو درباره افغانستان 29 مهر 1400
یک کارشناس مسائل شبه قاره تشریح کرد

اهداف روسیه از برگزاری نشست مسکو درباره افغانستان

یک کارشناس مسائل شبه قاره گفت: روس ها نگران هستند تا برخی گروه ها مانند داعش تقویت شده و از هرج و مرج موجود در افغانستان استفاده کنند و بتوانند از شمال این کشور وارد حوزه آن ها یعنی آسیای مرکزی و قفقاز شوند بنابراین به دنبال این هستند تا طالبان بتواند قدرت خود را در سراسر کشور اعمال کند.