بایگانی‌های نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
اصول ۱۲ گانه مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت ابلاغ شد 24 شهریور 1400
از سوی رئیس‌جمهور؛

اصول ۱۲ گانه مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت ابلاغ شد

رئیس‌جمهور اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را ابلاغ کرد.