بایگانی‌های همایش ایده پردازی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
فراخوان ایده پردازی با رویکرد دوچرخه سواری شهری 09 دی 1399

فراخوان ایده پردازی با رویکرد دوچرخه سواری شهری

شهرداری منطقه ۱۶ در راستای ترویج فرهنگ دوچرخه سواری فراخوان ایده پردازی ارائه داده است .