بایگانی‌های همایش بین المللی علوم شناختی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
نهمین همایش بین المللی علوم شناختی در دانشگاه خوارزمی در حال برگزاری است 29 اردیبهشت 1401

نهمین همایش بین المللی علوم شناختی در دانشگاه خوارزمی در حال برگزاری است

نهمین همایش بین المللی علوم شناختی28 و29و 30 اردیبهشت ماه با مشارکت موسسه آموزش عالی علوم شناختی و دانشگاه خوارزمی در تالار 17 شهریور دانشگاه خوارزمی در حال برگزاری است .