بایگانی‌های همایش - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
کلاس آموزش توییت و فضای مجازی به همت ناحیه امیرالمومنین علی(ع)برگزار شد. 27 فروردین 1400

کلاس آموزش توییت و فضای مجازی به همت ناحیه امیرالمومنین علی(ع)برگزار شد.

کلاس آموزش توییت و فضای مجازی توسط حوزه ۱۷۲ فاطمه الزهرا(س)ناحیه مقاومت بسیج حضرت امیرالمومنین علی(ع)برگزارشد.