بایگانی‌های هواپیمای اوکراینی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
مصوبه هیات دولت:۱۵۰ هزار دلار غرامت برای خانواده کشته‌های هواپیمای اوکراین 18 دی 1399

مصوبه هیات دولت:۱۵۰ هزار دلار غرامت برای خانواده کشته‌های هواپیمای اوکراین

دولت به خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی غرامت می دهد