بایگانی‌های وزارت علوم - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
پاسخ کمیسیون اصل نود به دروغ پردازی برخی رسانه ها در مورد تبرئه متخلفان کنکور توسط کمیسیون 20 تیر 1402

پاسخ کمیسیون اصل نود به دروغ پردازی برخی رسانه ها در مورد تبرئه متخلفان کنکور توسط کمیسیون

اخیراً خبری در برخی از رسانه منتشر شده در مورد «عدم امکان برخورد با متقلبین کنکور ۱۴۰۱ و دانشجو دانستن آنها توسط کمیسیون اصل نود» که از اساس کذب و بر پایه اطلاعات نادرست است.

گزارش جامع بازدید رئیس  صندوق رفاه دانشجویان  از خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه خوارزمی 19 خرداد 1401

گزارش جامع بازدید رئیس صندوق رفاه دانشجویان از خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه خوارزمی

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم: دانشگاه خوارزمی از فرصت کرونا برای بازسازی زیرساخت‌ها به‌خوبی استفاده کرده است

امکان استعلام مدارک دانشگاهی با داشتن  مشخصات  افراد 20 آبان 1399

امکان استعلام مدارک دانشگاهی با داشتن مشخصات افراد

مکان استعلام مدارک دانشگاهی با داشتن مشخصات افراد