بایگانی‌های پایگاه بسیج ام سلمه - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
توزیع سبدارزاق به نیازمندان توسط بسیجیان ناحیه امیرالمومنین(ع) 19 اسفند 1399

توزیع سبدارزاق به نیازمندان توسط بسیجیان ناحیه امیرالمومنین(ع)

توزیع سبد ارزاق میان نیازمندان توسط بسیج

فعالیتهای بشردوستانه وکمکهای مومنانه بسیجیان خواهر ناحیه امیرالمومنین 11 بهمن 1399

فعالیتهای بشردوستانه وکمکهای مومنانه بسیجیان خواهر ناحیه امیرالمومنین

کمکهای مومنانه وبشردوستانه پایگاه ام سلمه ناحیه امیرالمومنین در شرف اجراست