بایگانی‌های پایگاه بسیج سیدالشهدا(ع) - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
برگزاری مراسم هفتگی تلاوت وروخوانی قرآن کریم توسط پایگاه بسیج حضرت سیدالشهدا(ع)ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع) 11 اسفند 1399

برگزاری مراسم هفتگی تلاوت وروخوانی قرآن کریم توسط پایگاه بسیج حضرت سیدالشهدا(ع)ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع)

مراسم روخوانی وتلاوت قرآن کریم توسط پایگاه مقاومت بسیج ناحیه امیرالمومنین شهرک ولایت برگزارشد