بایگانی‌های پدر علم زمین شناسی اقتصادی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
برگزاری مراسم بزرگداشت زنده یاد پروفسور عبدالمجید یعقوب پور “پدر زمین شناسی اقتصادی ایران”در دانشگاه خوارزمی 23 خرداد 1401

برگزاری مراسم بزرگداشت زنده یاد پروفسور عبدالمجید یعقوب پور “پدر زمین شناسی اقتصادی ایران”در دانشگاه خوارزمی

بزگداشت زنده یاد پروفسور یعقوب خواه از مفاخر ایران زمین با حضور چهره های علمی در دانشگاه خوارزمی برگزارشد