بایگانی‌های پنجشنبه های بی دود - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
آغاز به کار پویش دوچرخه سواری پنجشنبه های بی دود در بخش خاوران 23 اردیبهشت 1401

آغاز به کار پویش دوچرخه سواری پنجشنبه های بی دود در بخش خاوران

پویش دوچرخه سواری در بخش خاوران وقیام دشت شروع به فعالیت نمود