بایگانی‌های پورنصر شهردارمنطقه16 - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
آیین افتتاح ۱۱۰ پروژه محله محور با حضور شهردار تهران در منطقه ۱۶ 13 اسفند 1399
بازدید شهردارتهران از منطقه16

آیین افتتاح ۱۱۰ پروژه محله محور با حضور شهردار تهران در منطقه ۱۶

حناچی شهردار تهران ضمن بازدید از منطقه 16 به افتتاح چندین طرح پرداخت