بایگانی‌های پیک ششم کروناهمه_با - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
نحوه فعالیت اصناف در شرایط جدید کرونایی 14 بهمن 1400

نحوه فعالیت اصناف در شرایط جدید کرونایی

دبیر اتاق اصناف ایران از تمرکز بر فرهنگسازی برای واکسیناسیون و رعایت پروتکل‌های بهداشتی و همچنین تشدید نظارت بر رعایت پروتکل‌ها خبر داد و گفت که با توجه به دستورالعمل مدیریت هوشمند کرونا، دیگر بحث تعطیلی مشاغل در پیک‌های کرونا مطرح نیست.